Szukaj

Regulamin Sklepu internetowego Aqara

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz prawach Konsumenta.

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – kupujący będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – internetowy Sklep Aqara, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: https://www.aqara-polska.pl/
Sprzedawca – Batna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem ul. Boznańskiej Olgi 3E, 42-202 Częstochowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0001003926, NIP: 5732901461, nr REGON: 380387214.
Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru widocznego w Sklepie, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru, jego cenę oraz koszt dostawy.
 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. 1 Maja 23, 42-217 Częstochowa.
 2. Adres e-mail: kontakt@aqara-polska.pl
 3. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. 1 Maja 23, 42-217 Częstochowa.
 4. Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul. 1 Maja 23, 42-217 Częstochowa z dopiskiem RMA.
 5. Telefon: +48 34 361 04 48
 
 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia Zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 3. W przypadku korzystania z rozwiązań blokujących wyświetlanie reklam na stronach internetowych, Sklep może działać w ograniczonym zakresie.

§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Kupujący poprzez Sklep składa Sprzedawcy Zamówienie.
 2. Kupujący może złożyć Zamówienie  poprzez jednorazowe podanie swoich danych w przeznaczonym do tego formularzu Zamówienia w Sklepie.
 3. W celu złożenia Zamówienia w pierwszym etapie należy dodać właściwy towar do koszyka w Sklepie, a także wybrać jego parametry – o ile ma to zastosowanie.
 4. Następnie Kupujący wybiera metodę dostarczenia towaru, sposób płatności za Zamówienie oraz podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki Zamówienia).
 5. W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści Zamówienia oraz zaakceptowaniu Regulaminu następuje złożenie Zamówienia.
 6. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych w Zamówieniu.
 7. Przyjęcie Zamówienia następuje w momencie wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego wiadomości e-mail o odpowiedniej treści informującej o przyjęciu Zamówienia do realizacji, na adres podany w Koncie użytkownika lub w Zamówieniu, w przypadku gdy Kupujący takiego Konta nie posiada.
 8. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 9. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego Zamówienia.
 10. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru.

§ 5 KOSZT ZAMÓWIENIA

 1. Ceny podane w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).
 2. Na całkowity koszt Zamówienia składa się cena za towar wskazana w opisie towaru oraz koszt jego dostawy określony w odpowiedniej zakładce w Sklepie oraz podczas składania Zamówienia. Po wybraniu przez Kupującego towaru oraz sposobu jego dostawy Kupujący pozna całkowity koszt Zamówienia, które zamierza złożyć za pośrednictwem Sklepu.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego i dokonaniu wyboru sposobu i kraju dostawy.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Kupujący za złożone Zamówienie może zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. za pobraniem tj. w momencie dostarczenia do niego towaru,
  2. gotówką przy odbiorze osobistym towaru,
  3. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  4. za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • Przelewy24,
  5. za pomocą karty płatniczej:
   • Visa,
   • Visa Electron,
   • MasterCard,
   • MasterCard Electronic,
   • Maestro,
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za Zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie Zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.
 4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 7 REALIZACJA PRZYJĘTEGO ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 2. Na termin realizacji Zamówienia składa się termin wysyłki towaru wskazany w Sklepie oraz termin jego dostarczenia, wskazany w niniejszym paragrafie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za Zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane na terytorium Polski dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  2. do paczkomatów InPost.
 6. Dostawa zamówionych Towarów poza terenem Polski odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 7. W sytuacji, gdy w ramach Zamówienia Kupujący zakupił towar oznaczony w Sklepie jako towar o dużych gabarytach, Zamówienie zostanie zrealizowane przesyłką paletową na paletach EURO o wymiarach 120 x 80 cm i maksymalnej wysokości (wraz z paletą) 180 cm.
 8. Termin dostarczenia towaru w przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 7, wynosi od 2 do 8 Dni roboczych od wysłania towaru przez Sprzedawcę.
 9. Kupujący może odebrać towar osobiście w Częstochowie przy ul. 1 Maja 23, 42-217, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.45.
 10. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy w terminie ustalonym ze Sprzedawcą po otrzymaniu informacji, ze towar jest gotowy do odbioru.

§ 8 AKCJA PROMOCYJNA

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie warunków akcji promocyjnych.
 2. Akcja promocyjna polega na tym, że podczas trwania promocji w Sklepie będą pojawiały się oferty sprzedaży towarów w cenach promocyjnych (Ceny Promocyjne).
 3. Podczas akcji promocyjnej daty obowiązywania Ceny Promocyjnej dla towaru objętego akcją promocyjną będą podane w opisie towaru w Sklepie.
 4. Sprzedawca przeznacza ograniczoną liczbę towaru do sprzedaży promocyjnej. Realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 5. Kupujący w przypadku zakupu towarów objętych akcją promocyjną może nabyć maksymalnie 1 (jedną) sztukę towaru objętego akcją promocyjną.
 6. Akcje promocyjne skierowane są do Klientów będących Konsumentami.
 7. W przypadku zwrotu towaru zakupionego podczas akcji promocyjnej nabytego w cenie promocyjnej, zwracana należność za ten towar uwzględniać będzie zapłaconą przez Kupującego cenę promocyjną.

§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia mają prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument/Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta/Przedsiębiorcę dokonującego niezawodowego zamówienia weszła w posiadanie tego towaru;
  2. w którym Konsument/Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta/Przedsiębiorcę dokonującego niezawodowego zamówienia, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument/Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument/Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu lub użyć dostępnego w Sklepie elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument/Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy dokonującemu niezawodowego zamówienia wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta/Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta/ Przedsiębiorcy dokonującego niezawodowego zamówienia o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta/Przedsiębiorcę dokonującego niezawodowego zamówienia użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument/Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. 1 Maja 23, 42-217 Częstochowa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument/Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument/Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Konsument/Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Konsument/Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument oraz Przedsiębiorca dokonujący niezawodowego zamówienia.

§ 10 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy dokonującemu niezawodowego zamówienia w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 11 REKLAMACJA

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupujących będących Konsumentami oraz Klientów będących Przedsiębiorcami dokonującymi niezawodowego zamówienia za sprzedany towar są określone w przepisach prawa:
  1. w przypadku towarów kupionych do dnia 31.12.2022 roku, zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej towaru określają przepisy ustawy Kodeks Cywilny w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2022 roku;
  2. w przypadku towarów kupionych po dniu 01.01.2023 roku zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie stwierdzenia niezgodności towarów z umową sprzedaży określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta;
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem pozostałych Klientów, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, są określone w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 3. Towary prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w oświadczeniu gwarancyjnym (np. w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do towaru).
 4. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar zgodny z zawartą umową sprzedaży, bez wad.
 5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą elektroniczną na adres: rma@batna24.com lub pisemnie na adres: ul. 1 Maja 23, 42-217 Częstochowa z dopiskiem RMA. Jeżeli reklamacja dotyczy towaru konieczne jest jego dostarczenie (na koszt Sprzedawcy) razem z żądaniem, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania towaru i ustosunkowania się do żądań.
 6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady/niezgodności towary z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży (naprawa albo wymiana) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji, (4) informacji o tym, czy Klient posiada status Przedsiębiorcy dokonującego niezawodowego zamówienia. Powyższe wymogi stanowią zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 

§ 11A REKLAMACJA TOWARU NA PODSTAWIE NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ

Postanowienia tego paragrafu dotyczą reklamacji towarów kupionych od dnia 1 stycznia 2023 roku.

 1. Jeżeli sprzedany towar jest niezgodny z zawartą umową Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą dokonującym niezawodowego zamówienia i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta dotyczących niezgodności towaru z umową.
 2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie niezgodności z umową drogą elektroniczną na adres: rma@batna24.com lub pisemnie na adres: ul. 1 Maja 23, 42-217 Częstochowa z dopiskiem RMA.
 3. W razie niezgodności towaru z umową, Kupujący, o którym mowa w ust. 1 powyżej może żądać naprawy towaru lub wymiany
 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Kupującego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim został nabyty. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 7. Kupujący udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca zapewnia odbiór towaru od Kupującego na własny koszt.
 8. W razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Kupujący może żądać obniżenia cena albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 2 powyżej;
  2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 4 powyżej;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 2 powyżej;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 9. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny towaru, w jakiej wartość towaru zgodnego z umową sprzedaży zostaje do wartości towaru niezgodnego z umową sprzedaży. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwotę należną w ramach obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu ceny.
 10. Kupujący, o którym mowa w ust. 1, nie może odstąpić od umowy sprzedaży i żądać zwrotu ceny za towar, jeśli niezgodność towaru z umową sprzedaży jest nieistotna. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 11. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujący niezwłocznie zwraca Sprzedawcy towar na jego koszt. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania towaru lub dowodu odesłania towaru.
 12. Jeśli niezgodność towaru z umową dotyczy tylko niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy, Kupujący może odstąpić od umowy tylko w odniesieniu do tych towarów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Kupujący może odstąpić od umowy wszystkich towarów jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać od Kupującego żeby zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 13. Sprzedawca zwraca cenę takim samym sposobem zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie powoduje dla niego żadnych kosztów.
 14. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową, która istniała w chwili dostarczenia towaru i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy.
 15. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową jeśli Kupujący, o którym mowa w ust. 1, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, dostał wyraźną informację o tym, że nabywany towar jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem etc.) zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

§ 12 DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
  2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
   1. – umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   2. – ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
   3. – prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
  4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
   1. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
   2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
   3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

  1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
   1. dostępu do swoich danych osobowych,
   2. ich sprostowania,
   3. usunięcia,
   4. ograniczenia przetwarzania,
   5. żądania przeniesienia danych do innego administratora

a także prawo:

  1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 1. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 2. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 13 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego spory z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Batna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Boznańskiej Olgi 3E, 42-202 Częstochowa, adres e-mail: kontakt@aqara-polska.pl
 

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Data odbioru:
…………………………………………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta (-ów):
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Adres Konsumenta (-ów):
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
…………………………………………………………………………

Data: …………………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić